اصلاحیه آیین نامه تشخیص صلاحیت مورخ 890426

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو

به استناد مواد (17)،(18)، بند " ث " ماده (11) و تبصره ماده (6) آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، مصوبه شماره 48013 / ت 23251 ه مورخ 11/12/ 1381 هیأت محترم وزیران ، به پیوست اصلاحات بعمل آمده توسط کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران در هشت صفحه برای اجرا ابلاغ می شود . این ابلاغیه جایگزین ابلاغیه شماره 100/15300 مورخ 1386/02/08 می شود.

1)بندهای الف ، ب ، ت ، ث ، ج و ذ از ماده 6 شش به شرح زیر اصلاح گردید و بندهای پ ، چ ، ح ، خ و د ابقاء شد.

الف – رشته ساختمان و ابنیه : در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی ، سازه های ساختمانی ، محوطه های کوچک ، دیوار کشی ، اجرای پیاده روها و نظایر آن .

ب‌-رشته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدورلیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ ، خطوط انتقال آب ،ایستگاههای پمپاز آب و فاضلاب بزرگ ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی سازه های دریایی و ساحلی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان ، و عملیات ساختمانی ( سیویل ) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن .

 • رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد :
  • سازه های دریایی
  • سد سازی و تأسیسات مربوطه
  • خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب

ت – رشته صنعت و معدن : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات و تجهیزات صنایع غذایی ، صنایع تبدیلی ، نساجی ، پوشاک ، چرم ، چوب ، شیشه ، سلولزی ، کانه آرایی ، استخراج ، فرآوری ، متالورژی استخراجی ، ذخیره ، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع پتروشیمی ، شیمیایی ، کانی غیر فلزی ، صنایع سنگین ، معدنی ، صنایع فلزی ( آهن و فولاد ، غیر آهنی و فرآورده های فلزی ) ، سازه های صنعتی ( به جز سازه های ساختمانی ) ، تجهیزات هیدرومکانیک ، کارخانجات ابزار آلات و ماشین ها ، تأسیسات صنعتی جانبی ، تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی ، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل ، خطوط انتقال مواد در کارخانجات ، بهینه سازی مصرف انرژی ، صنعت حمل و نقل ، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ، ابزار دقیق ، مانیتورینگ ، میترینگ ، اسکادا و نظایر آن .

 • رشته صنعت و معدن شامل دو زیر رشته می باشد :
  • صنعت
  • معدن

ث -رشته نیرو: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید ، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه های برق و تأسیسات برقی ، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن .

 • رشته نیرو شامل دو زیر رشته می باشد :
  • تولید نیرو
  • پست ها و انتقال و توزیع

ج- رشته تأسیسات و تجهیزات : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها ، سیستم های سرد کننده ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات ساختمان ( آب ، گاز ، برق و فاضلاب ) و انتقال زباله ، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک ، وسایل انتقال ( آسانسور پله برقی و ... ) سیستم های خبر و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه ، سیستم های ارتباطی ، شبکه های رایانه ای ساختمان ، ماسه پاشی ( سند بلاست ) ، حفاظت کاتودی ، پوشش ( لاینیک ) و ایستگاههای پمپاز آب و فاضلاب کوچک و نظایر آن .

ذ- رشته مرمت آثار باستانی بنام حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی به شرح زیر اصلاح شد .

این رشته در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اجرای طرح های حفاظت ، رفع خطر ، پاکسازی ، استحکام بخشی ، مقاوم سازی ، مرمت ، بهسازی ، بازسازی ، نوسازی و احیاء آثار منقول و غیر منقول فرهنگی و تاریخی و ساماندهی کالبدی و منظری ابنیه ، بافت ها و محوطه های تاریخی می باشد .

 • رشته مرمت شامل دو زیر رشته می باشد :
  • آثار فرهنگی و تاریخی منقول
  • آثار فرهنگی و تاریخی غیر منقول

2) رشته نفت و گاز به رشته های ماده ( 6 ) به شرح زیر اضافه گردید .

ر- رشته نفت و گاز : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب ، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های تروشیمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازهای دریایی نفت و گاز و نظایر آن .

 • رشته جدید نفت و گاز شامل سه زیر رشته می باشد :
  • خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز
  • پالایشگاه های نفت و گاز پتروشیمی
  • تولید نفت و گاز

3 ) معادل امتیاز کارکنان امتیازآور از رابطه زیر بدست می آید :

پرونده:tashkhis2.JPG

 • در پایه های (1)،(2) و (3) حداقل1/3(یک سوم) و حداکثر 2/3(دو سوم) امتیاز مدیران (Ep قسمت مدیران) می بایست توسط مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره تامین گردد.
 • مدیرعامل شرکت های پیمانکاری لزوماً می باید در بررسی تشخیص صلاحیت پیمانکاری امتیاز آور باشد .
 • برای پیمانکارانی که در رشته نیرو نیز تشخیص صلاحیت می شوند و یا صرفاً پایه 4 هر یک از رشته ها را تقاضا می کنند کل امتیاز کارکنان ( EP قسمت کارکنان ) به روش سابق و همانند امتیاز آوری مدیران محاسبه خواهد شد . جدول پیوست (1) شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه به شرح صفحه بعد اصلاح می گردد :

پرونده:tashkhis3.JPG

توضیح جدول پیوست ( 1 ) :

1- برای تشخیص صلاحیت در "پایه یک" و یا ارتقاء از پایه "دو به یک" ، انجام یک کار در رشته مورد درخواست و معادل مبلغ یک سوم (1/3) ظرفیت پایه دو همان رشته الزامی است . برای تشخیص صلاحیت در در "پایه دو" و یا ارتقا از پایه "سه به دو" ، انجام یک کار در رشته مورد درخواست و معادل مبلغ حداقل یک دوم (1/2) ظرفیت پایه سه همان رشته الزامی است . برای تشخیص صلاحیت در " پایه سه " و یا ارتقا از پایه "چهار به سه"،انجام یک کار در رشته مورد درخواست و معادل مبلغ حداقل یک سوم (1/3)ظرفیت پایه چهار همان رشته الزامی است.

2- در اولین درخواست تشخیص صلاحیت شرکت ها، در پایه پنج، دارا بودن حداقل سه سال سابقه مفید(مستند به اسناد بیمه) در رشته مورد درخواست،برای یک نفر از اعضای هیات مدیره امتیازآور شرکت،الزامی است.

3-به منظور تشخیص صلاحیت در چند رشته،شرکت متقاضی می بایست از نظر توان مالی و اعتباری،امتیاز لازمه برای هر رشته و پایه را بطور مجزا تامین نماید.

4-برای تشخیص صلاحیت شرکت های نوع اول در پایه سه و چهار و پنج ( موضوع بند الف ماده 5 و ماده 21) لازم است با توجه به آخرین محل ثبتی دفتر مرکزی شرکت متقاضی، از طریق استانداری استان مربوطه اقدام گردد.

 • برای پایه (1) رشته های "آب"،"راه و ترابری"،"نیرو"،"صنعت و معدن" و "نفت و گاز" تعداد چهار(4) کار مجاز در نظر گرفته می شود.

توضیح جدول پیوست (2):

برای تمام پایه ها، دارا بودن مدرک تحصیلی زمینه در رشته مورد درخواست حداقل برای یک نفر از افراد امتیازآور (مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره و یا کارکنان)معرفی شده الزامی است.

پیوست(2):

لطفا در متن اصلی مشاهده نمایید.

دریافت متن اصلی


اصلاحیه آیین نامه تشخیص صلاحیت مورخ 1389/04/26

ابزارهای شخصی